تو چه پرسی که کدامی؟

تو چه پرسی که کدامی؟

تو چه پرسی که کدامی؟

عاشقانه

تو چه پرسی که کدامی؟
تو در این عشق چه نامی
صنما شاه جهانی…
زِ تو من شاد جهانم!

#مولانا

🍃🌺

Post your comment