✨خــــــــدا

✨خــــــــدا

✨خــــــــدا

پروفایل و استوری

✨خــــــــدا
نه نیاز به وقت قبلی دارد،
نه امروز و فردا می‌کند …
صبح باشد یا شب
حالت خوش باشد یا ناخوش
لبخند بزنی یا گریه کنی
با لبخند همیشگی‌اش
شنوندۀ تمام حرف‌هایت است…

Post your comment