🌸صبح است و صبا

🌸صبح است و صبا

🌸صبح است و صبا

پروفایل و استوری

🌸صبح است و صبا
🌿مشک فشان می‌گذرد
🌸دریـاب که از
🌿کــــوی فـلان می‌گذرد
🌸برخیــز چه خسبی
🌿کـه جهان می‌گذرد
🌸بـویی بستـان
🌿که کــاروان می‌گذرد
#مولانا

🌸سلام. صبحتون زیبـا

Post your comment