بابت آرزوهایی که محقق نشدند، بی تابی نکنید، گاهی خ

بابت آرزوهایی که محقق نشدند، بی تابی نکنید، گاهی خ

بابت آرزوهایی که محقق نشدند، بی تابی نکنید، گاهی خ

پروفایل و استوری

بابت آرزوهایی که محقق نشدند، بی تابی نکنید، گاهی خدا بوسیله ی همین محقق نکردن آرزوها، جلوی مصیبت های بعد از آن را می گیرد…

#شبتون_بخیر 💫

Post your comment