شب ها آرامشی دارند

شب ها آرامشی دارند

شب ها آرامشی دارند

پروفایل و استوری

شب ها آرامشی دارند
از جنس خدا
پروردگارت همواره
با تو همراه است
امشب از همان شب هایی ست
که برایت یک شب بخیر خدایی
آرزو کردم..

#شبتون_بخیر 🌙

Post your comment