بیا و کمی عاشقم باش…

بیا و کمی عاشقم باش...

بیا و کمی عاشقم باش…

عاشقانه

بیا و کمی عاشقم باش…
به خاطر خودم نمی‌گویم…
حیف است…
پائیز هدر می‌رود!

#طاهره_اباذری_هریس

🍃🌺

Post your comment