عاشقانه

کاش کسی بیاید

کاش کسی بیاید خیلی بچه گانه آدم را ده تا دوست داشته باشد. کم، ولی واقعی… #رضا_باقری 🍃🌺

اظهارِ عشق را به زبان احتیاج نیست

اظهارِ عشق را به زبان احتیاج نیست ‏چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است… #صائب_تبریزی 🍃🌺

صبـح ڪہ می‌شود

صبـح ڪہ می‌شود از خیـالت واژه‌واژه شعـر می‌شـوم برخیـز تا نخستیـن مصـرع عشـق را برایت بخوانـم: صبـح بخیـرزندگی #فرینـاز_ال #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🌺🍃

مگر نمی‌گویی که؛

مگر نمی‌گویی که؛ هر آدمی یک بار عاشق می‌شود؟ پس چرا هر صبح که چشم‌هایت را باز می‌کنی ؛ دل می‌بازم باز …؟! #عباس_معروفى #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

باز روز به پایان رسید و ناز شب شد

باز روز به پایان رسید و ناز شب شد باز سر گذاشتم بر بالشت رویاها، این بار به کجا برود خدا می داند، شاید همان جای همیشگی،کنار تو… دوستت دارم.شبتون بخیر #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

‌

‌ استورى مفهومى بذار دیوونت شن خاص ترین متن های تیکه دار در : @En_zeva ‌♥️ @En_zeva ♥️ ‌‌‌ ‌ ‌

یک_عاشقانه_برای_تو

#یک_عاشقانه_برای_تو 🍃🌺

‏از هزاران دل،

‏از هزاران دل، یکی را باشد استعدادِ عشق…! #خواجوی_کرمانی 🍃🌺