پروفایل و استوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🍃

شب ها آرامشی دارند

شب ها آرامشی دارند از جنــس خدا♡ پروردگارت همواره با تو همراه است،امشب از همان شب هایست♡ کہ برایت یک شب بخیر خدایی آرزو کردم شبتون بخیر 🌗 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 💫

📸آرامش دریا را می خواهم

📸آرامش دریا را می خواهم که هر کس ناراحتم کرد در بی تفاوتی هایم غرقش کنم 🌸 🍀

و اما نیمه شبی من خواهم رفت...

و اما نیمه شبی من خواهم رفت…

منِ بعد از تو یعنی: اِنّ الانسانَ لفی خسران...

منِ بعد از تو یعنی: اِنّ الانسانَ لفی خسران… #علی‌اکبر_یاغی‌تبار

لوگو های اسمی دونفره 😍☝️

لوگو های اسمی دونفره 😍☝️ #کاملارایگان😮😳🤤 بزن رو اسم خودت یا عشقت😍👇

و اما نیمه شبی من خواهم رفت...

و اما نیمه شبی من خواهم رفت… ♥️

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🍃

منِ بعد از تو یعنی: اِنّ الانسانَ لفی خسران...

منِ بعد از تو یعنی: اِنّ الانسانَ لفی خسران… #علی‌اکبر_یاغی‌تبار ♥️

"تهمت"

“تهمت” مثل زغال است! اگرنسوزاند، سیاه میکند وقتی کسی را زخمی میکنی، دیگه بعدش،نوازش کردنش فقط ،دردشو بیشتر میکنه مراقب رفتار و حرفهامون باشیم! 🍃🍃