مواظب خوبی هایت باش

مواظب خوبی هایت باش روزگار دلسوز کسی نیست از احساس تو چنان تصویری می سازد که هیچ چراغی خانه دلت را روشن نمی کنــد. #امیر_وجود 🍂

دوستم داشته باش...

دوستم داشته باش… حتی اگر کوتاه… به قدر یک پلک به هم زدن… که دوست داشتن تو… تمام خوشبختی‌ من است… #امیر_وجود 🍃🌺

گاهی دلت می خواهد

گاهی دلت می خواهد دنج ترین گوشه دنیا بشینی و با خیال راحت دلتنگی هایت را پهن کنی و دوستت دارم هارا فریاد بزنی برای کسی که قرار نیست هیچ وقت بفهمد دوستش داری… #امیر_وجود 🍃🌺

دلتنگ که باشی

دلتنگ که باشی هیچ چیز آرامت نمی کند دلت یک پای رفتن می خواهد یک دنیا راه #امیر_وجود 🍃🌺

کاش‌دوستش نداشتم

کاش‌دوستش نداشتم اینجا عاشق که می شوی به جای اینکه کنارت باشد باید همیشه چشم به راهش باشی #امیر_وجود ♥️

یک روز ، یک جایی

یک روز ، یک جایی عاشقِ کسی‌ می‌‌شوی که دوستت ندارد ! حالا تمامِ دلتنگی‌های دنیا را هم که گریه کنی ،‌ سبک نمی شوی .. #امیر_وجود 🍃🌺

هیچکس نخواهد فهمید !

هیچکس نخواهد فهمید ! در زندگیِ هر آدمی یک نفر هست که دوست داشتنی‌ترین پنهانِ دنیاست #امیر_وجود 🍃🌺

گاهی کاری با تو می کنند

گاهی کاری با تو می کنند که آدم از آدم بودنش خسته می شود بیشتر از همیشه دلش میخواهد برود احساسش را بردارد و بریزد دور هی روی آن قدم بزند… #امیر_وجود ♥️

چه سخت است!

چه سخت است! برای آدمی که دلش میخواهد به اندازه تمام خداحافظی‌های دنیا برود… و جایی برای رفتن نداشته باشد… #امیر_وجود ♥️

آنقدر خاص دوستت داشتم

آنقدر خاص دوستت داشتم که یک ذره از خودم را براى خودم نگه نداشتم دنیا پر از آدمهاییست مثل مَن که خودشان را جایى جا گذاشتند که دیگر هیچ جایى براى بلندشدنشان نیست #امیر_وجود 🍃🌺