کاش‌دوستش نداشتم

کاش‌دوستش نداشتم اینجا عاشق که می شوی به جای اینکه کنارت باشد باید همیشه چشم به راهش باشی #امیر_وجود ♥️

یک روز ، یک جایی

یک روز ، یک جایی عاشقِ کسی‌ می‌‌شوی که دوستت ندارد ! حالا تمامِ دلتنگی‌های دنیا را هم که گریه کنی ،‌ سبک نمی شوی .. #امیر_وجود 🍃🌺

هیچکس نخواهد فهمید !

هیچکس نخواهد فهمید ! در زندگیِ هر آدمی یک نفر هست که دوست داشتنی‌ترین پنهانِ دنیاست #امیر_وجود 🍃🌺

گاهی کاری با تو می کنند

گاهی کاری با تو می کنند که آدم از آدم بودنش خسته می شود بیشتر از همیشه دلش میخواهد برود احساسش را بردارد و بریزد دور هی روی آن قدم بزند… #امیر_وجود ♥️

چه سخت است!

چه سخت است! برای آدمی که دلش میخواهد به اندازه تمام خداحافظی‌های دنیا برود… و جایی برای رفتن نداشته باشد… #امیر_وجود ♥️

آنقدر خاص دوستت داشتم

آنقدر خاص دوستت داشتم که یک ذره از خودم را براى خودم نگه نداشتم دنیا پر از آدمهاییست مثل مَن که خودشان را جایى جا گذاشتند که دیگر هیچ جایى براى بلندشدنشان نیست #امیر_وجود 🍃🌺

‌‌‌‌حالت چقدر خوب مى شود

‌‌‌‌حالت چقدر خوب مى شود یکى پیدا شود جنسش خالص باشد بگوید هستم از آن بودنهایى که هیچ وقت تمام نمى شود … #امیر_وجود ♥️

کاش کسی‌ بیاید

کاش کسی‌ بیاید تنهایی ام را بهم بزند … #امیر_وجود 🍃🌺

انتظار چیز عجیبی ست

انتظار چیز عجیبی ست هیچ وقت تمام نمی شود… #امیر_وجود ♥️

چه کسی می داند

چه کسی می داند عشق با این همه زیبایی چه رنگی دارد ! من فقط می دانم عشق رنگی است که به هرکس نمی آید … #امیر_وجود 🍃🌺