زندگیم روی مدار بی‌قراری سپری شد

زندگیم روی مدار بی‌قراری سپری شد #بابک_جهانبخش ♥️

"رویای من اینجاس وقتی تو اینجایی💫"

“رویای من اینجاس وقتی تو اینجایی💫” #بابک_جهانبخش ♥️

ما یه جاهایی حریف جبر زندگی نمیشیم!

ما یه جاهایی حریف جبر زندگی نمیشیم! #بابک_جهانبخش ♥️

بگیر‌دستامو‌محکم‌تر

بگیر‌دستامو‌محکم‌تر دلِ‌من‌پیشِ‌تو‌قُرصه 💛🥺 #بابک_جهانبخش

برای هم شدیم🤤💙

برای هم شدیم🤤💙 #بابک_جهانبخش

برای هم شدیم🤤💙

برای هم شدیم🤤💙 #بابک_جهانبخش ♥️

بگیر‌دستامو‌محکم‌تر

بگیر‌دستامو‌محکم‌تر دلِ‌من‌پیشِ‌تو‌قُرصه 💛🥺 #بابک_جهانبخش T.me/AxProfil ♥️

بگیر‌دستامو‌محکم‌تر

بگیر‌دستامو‌محکم‌تر دلِ‌من‌پیشِ‌تو‌قُرصه 💛🥺 #بابک_جهانبخش ♥️

تو چه دلخواهی🤭💚

تو چه دلخواهی🤭💚 #بابک_جهانبخش #ایهام ♥️

دریا خودِ خودِ تویی🤤🌊

دریا خودِ خودِ تویی🤤🌊 #بابک_جهانبخش ♥️