دنیام با تو رو رواله

دنیام با #تو رو رواله دوست داشتنے من…❤️❤️ 🔜🍂❤️ ❤️🍂 ‌‌‌

تو که باشی بس است

#تو که باشی بس است مرا برای یک عمر کافی ست❤️❤️ 🔜🍂❤️ ❤️🍂

برای همیشه

برای همیشه وجود #تو بهترین اتفاق خواهد بود ❤️❤️ 🔜🍂❤️ ❤️🍂

برای همیشه

برای همیشه وجود #تو بهترین اتفاق خواهد بود ❤️❤️ 🔜🍂❤️ ❤️🍂

تو یه نفری

#تو یه نفری ولی همه کس منی❤️❤️ 🔜🍂❤️ ❤️🍂

یه سری آدما هستن که

یه سری آدما هستن که خودشون خوشبخت نیستا ولی هرکی دارتشون واقعا خوشبخته…! یکی مثل #تو …😍❤️ 🔜❤️ ❤️

گل رز پشت حیاط و آن نگاه گرم تو

گل رز پشت حیاط و آن نگاه گرم #تو اول #شهریور و بوسیدن لب‌های داغ ♥️

تو اراده کن

#تو اراده کن من آز آدمای دورم که هیچی ، از خودمم می گذرم…😍❤️ 🔜❤️ ❤️

تو اراده کن

#تو اراده کن من آز آدمای دورم که هیچی ، از خودمم می گذرم…😍❤️ 🔜❤️ ❤️

تو دلیل بودن منی♥️💋

#تو دلیل بودن منی♥️💋 T.me/AxProfil ♥️