باز روز به پایان رسید و ناز شب شد

باز روز به پایان رسید و ناز شب شد باز سر گذاشتم بر بالشت رویاها، این بار به کجا برود خدا می داند، شاید همان جای همیشگی،کنار تو… دوستت دارم.شبتون بخیر #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

شنیدن صدای بوم بوم قلبت زیر سرم

شنیدن صدای بوم بوم قلبت زیر سرم موقع خواب قشنگ ترین آرزوی منه شب بخیر:) #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

شب را بهانه می‌کنم

شب را بهانه می‌کنم برای پرسه زدن در کوچه های خیال شاید بگیرد دستانت را دستان خالی ام… #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

زیبایی‌ات روی شب هم

زیبایی‌ات روی شب هم تاثیر می‌گذارد شب باشد تو باشی میشود شب زیبا:) #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

بین تو و شب

بین تو و شب چه رابطه ایست؟ تا شب میشود تو فکرم ورود میکنی:( #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

شب را بهانه می‌کنم

شب را بهانه می‌کنم برای پرسه زدن در کوچه های خیال شاید بگیرد دستانت را دستان خالی ام… #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

بوسه های شبانه ات

بوسه های شبانه ات قلبمو از تپش نگه میداره #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

ماه رخ تو چه

ماه رخ تو چه زیبا هستن ولی باهم تماشایی تر میشوند شب بخیر #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

مطمئنم یه جایی

مطمئنم یه جایی بین تنهایی هات، شاید یه شب،شایدفقط یه لحظه، شاید خیلی کم ولی حتما تو هم دلت واسه من تنگ شده #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺

وای...

وای… از درد بی درمان، این شب‌های بی صبح… #شبتون_عاشقانه✨❤️✨ 🍃🌺