شب یعنی

شب یعنی حس شیرین آغوشت #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

چه کسی می‌فهمد

چه کسی می‌فهمد در دلم رازی هست؟ می‌سپارم آن را، به خیال شب و تنهایی خود… #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

دعا می‌کنم در این شب

دعا می‌کنم در این شب زیر این سقف بلند روی دامان زمین هر کجا خسته و پر غصه شدی دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

کنارم بمان تا از

کنارم بمان تا از گرمای جنون آفرین تنت شب چنان تشنه شود که برای حرعه‌ای از دیدارت تا سحر پلک بر هم نساید! #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

در قانون عشق

در قانون عشق صبحی که از محبوبت صبح بخیر نشنوی تا اطلاع ثانوی شب باقی‌ست #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

من شب را

من شب را میان موهای تو لمس میکنم #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

آغوش های سرد را

آغوش های سرد را شب بخیر هایی گرم می کند که هر شب یک فنجان عشق بنوشد… #شبتون_عاشقانه 💏 ✨

شب ها نور ماه

شب ها نور ماه در چشم تو می درخشد شب بخیرهایت ماه آسمان را برای من روی زمین می‌آورد #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

شب باید تو چهار دیواری

شب باید تو چهار دیواری بغلت قفل و زنجیرم کنی #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

چو شب به راه تو ماندم

چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی! #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺