شب تمام ثانیه هایش را به غرامت میبردو تو میمانی

شب تمام ثانیه هایش را به غرامت میبردو تو میمانی و سکوت و چشمانی سرخ که خواب را به بهای دلتنگی داده است… #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

شب آفریده شد که لب شعر کوچکم

شب آفریده شد که لب شعر کوچکم با چشم هایت حق غزل را ادا کند! #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

در امتداد شب خیالت رنگ می‌گیرد

در امتداد شب خیالت رنگ می‌گیرد تو بازیگر خواب‌هایم هستی و من چه بی تاب خوابیدنم…! #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

خدایا منو دست این و اون نسپار

خدایا منو دست این و اون نسپار خودت مواظبم باش:) شب بخیر #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

آغوش تو که باشد

آغوش تو که باشد خواب دیگر بهانه‌ای برای خستگی نیست و تپش های قلبت می‌شود لالاییکودکانه ام کنارم بمان… می‌خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت آنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

خداوندا تو ستاری همه خوابند،تو بیداری

خداوندا تو ستاری همه خوابند،تو بیداری بحق خواب و بیداری،عزیزن را نگه داری #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

خوابید

خوابید بدون شب بخیر شاید می‌دانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

هر شب

هر شب او برای دلدارش شعری می‌سراید از عشق جاودانش و از زندگی جاودانش با او… اما او همواره در کنار همسرش است! شب بخیر #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺

شب شد

شب شد صدای مردانه ی تو بم بود اما غرور زنانه‌ی من ویران شد #شبتون_عاشقانه ✨❤️✨ 🍃🌺