دیروزت خوب یا بد گذشت مهم نیست

دیروزت خوب یا بد گذشت مهم نیست اما امروز روز دیگریست قدری شادی با خود به خانه ببر راه خانه ات را که یاد گرفت فردا با پای خودش می آید شک نکن…! #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

صبح بخیر هایت را

صبح بخیر هایت را فقط در گوش من بریز، من با صبح بخیر تو عاشق تر می‌شوم… #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی...

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی… ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است! صبحت بخیر #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

صبح است و

صبح است و بوسه داغ تو عجب می‌چسبد #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

عزیز جانم...

عزیز جانم… امروزت را با جرعه جرعه چشیدن از دوستت دارم‌های من آغاز کن تلخی اول صبح من نیز با بوسه‌هایت شیرین می‌شود #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

صبح ها طلوع می‌کند خورشید دلم

صبح ها طلوع می‌کند خورشید دلم چشمان آسمان باز می شود عطر می ترواد از نیلوفرها و چه عاشقانه صبح بخیرهای تو در نسیم می‌رقصند #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

صبح آهنگی ز پیشاپیش

صبح آهنگی ز پیشاپیش خورشید است و بس کرد جولان توام در هر کجا پیدا شدم #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

تاب آوردم شب

تاب آوردم شب دلتنگی‌ام را تا سحر تا تورا از نو ببینم. #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

چه لذتی داره صبح بری پیش عشقت بوسه

چه لذتی داره صبح بری پیش عشقت بوسه بارونش کنی صورتت رو ببری نزدیکش نفسات بخوره به پوستش و در گوشش بگی،صبح بخیر زندگی من #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺

سحر خیزتر از من،

سحر خیزتر از من، عشق تو است که هر صبح زودتر از من بیدار می‌شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی‌گذارد #صبحتون_بخیر🌺🍃🌺 🍃🌺