با خبر باش، پس از

با خبر باش، پس از ظلمت این چند صباح صبح دولت بدمد، شادی ما پشت دَر است… #محسن_محمدی #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

صبح‌ها باید بلند شد ...

صبح‌ها باید بلند شد … باید از نور تا خدا رسید … #سهراب_سپهری #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

زندگی را می‌گویم...

زندگی را می‌گویم… اگر بخواهی از آن لذت ببری همه چیزش لذت بردنی است! اگر بخواهی از آن رنج ببری همه چیزش رنج بردنی است. کلید لذت و رنج در دست توست… #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

صبح یعنی آغاز

صبح یعنی آغاز فرصت شادی و لبخند و امید صبح یعنی امروز سهمی از زندگی و عشق از آن خود توست لحظه را قدر بدان تا بخواهی زندگانی زیباست #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

آدم وقتی یکیو دوست داره ،

آدم وقتی یکیو دوست داره ، صبح خوشحال از خواب پا میشه … #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

به من صبح بخیر نگو ، فقط لبخند بزن !

به من صبح بخیر نگو ، فقط لبخند بزن ! لبخندت تمامِ عمرم را بخیر می‌کند … #زیور_شیبانی #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

یک روز

یک روز ‏من هم به جای دوست داشتن ‏دوست داشته می‌شوم! ‏کاش آن وقت هم ‏پای تـو در میان باشد… #مریم_قهرمانلو #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

روزی جدید را با تو آغازیدن

روزی جدید را با تو آغازیدن بی خبر از آنچه پیش می آید و آنگونه که به آخر می رسد این روز را با تو زندگی کردن آنچنان که گویی واپسین روز ماست تا عشق را نثار هم کنیم #مارگوت_بیکل #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

برخیز! دلا که دل به دلدار دهیم

برخیز! دلا که دل به دلدار دهیم جان را به جمال آن خریدار دهیم این جان و دل و دیده پی دیدن اوست جان و دل و دیده را به دیدار دهیم #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

تا دست به اتفاق بر هم نزنیم،

تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پایی ز نشاط بر سر غم نزنیم، خیزیم و دمی زنیم پیش از دمِ صبح، کاین صبح بسی دمد که ما دَم نزنیم! #خیام #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺