آخرهفته که شد ؛

آخرهفته که شد ؛ جاده ی بی خیالی را بگیر و دور شوآنقدر دور ؛ که دستِ هیچ دغدغه ای به دلخوشی هایت نرسد ! #نرگس_صرافیان_طوفان #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

ای شـوقِ تو در مذاق چندان‌که مَـپرس...

ای شـوقِ تو در مذاق چندان‌که مَـپرس… جـان را به تو اشـتیاق چندان‌که مَـپرس! #ابوسعید_ابوالخیر #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

انتظارت را مى‌كشم!

انتظارت را مى‌کشم! ‏طورى‌که انگار ‏از پس روزهاى بى‌عصر ‏یک روز باز خواهى آمد #تورگوت_اویار #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

آن یـار که دَر میانِ جـان است

آن یـار که دَر میانِ جـان است بَر گـوشـه ی دِل نَهـاد مـا را… #عراقی #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

داشتن آدمهای خوب ثروت

داشتن آدمهای خوب ثروت و دیدن آنها لذت است یک عصر قشنگ یک دل خوش یک لب خندان #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

از عوارض عصر

از عوارض عصر داشتن دلی‌ست تنگ آنقدر که جایی برای حوصله‌ات نمی‌گذارد..! #حمیدرضا_عبداللهی #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

بايد همين امروز عصر

باید همین امروز عصر را بردارم با خودم ببرم کنار همان روزى بگذارم که تو مى آیى… #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

قهوه ات را بنوش و

قهوه ات را بنوش و نگران فردا مباش از گندمزار من و تو مشتی کاه می ماند براى بادها …. #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

همین عصرها که بنشینی یک گوشه

همین عصرها که بنشینی یک گوشه زُل بزنی برای چند دقیقه به دور دست های خیالت یعنی همان لحظه خاطره ای تمامِ تورا رنج می دهد… #مژگان_بوربور #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

تو کافـه ی خالی

تو کافـه ی خالی یه استکان چایی کنـارِ تنهـایـی… #حسین_صفا #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺