دوست نامش مقدس

دوست نامش مقدس ومهرش ماندگاراست یک دسته گل با یک دنیا احترام ویک عالمه آرزوی زیبایت تقدیم به دوستانی که وفاداری و مهرشان الگوی رفاقت است #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

فرصت زندگی کم است

فرصت زندگی کم است بزرگوارتر از آن باش که برنجی و نجیب تر از آن باش که برنجانی #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

چايمان سرد شد

چایمان سرد شد ایرادی ندارد دوستی هایمان سرد نشود کنار اجاق زندگی استکان استکان چای دوستی بریزیم با کمی قند محبت… و از کنــار هــم بودن هایمان لذت ببریم #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌ 🍃🌺

من عصر هایم را

من عصر هایم را در دو فنجان تقسیم کرده ام بدون قند می نوشم و حتی یادم می رودکه شاید چیزی در فنجان نریخته باشم شاید فکری مرا با تو درگیر کرده آنقدر درگیر که یادم رفته فنجان بی چای که دیگر سر کشیدن ندارد… #مریم_پورقلی #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

تقدیم به قلب هایی

تقدیم به قلب هایی که جز دوست داشتن چیزی نیاموخته اند #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

صدای سوت کتری توی خانه

صدای سوت کتری توی خانه بساط گرمِ چایی دلبرانه ببین ، بشنو….. #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

بیا قدِ یه چایی بشین

بیا قدِ یه چایی بشین پیش ما، خسته باش! #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

هر فصلی بی تو،

هر فصلی بی تو، نامِ دیگرش پاییز است…🍁 #سپیده_سپهر #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

اوقاتتون به وقت مهربانی

اوقاتتون به وقت مهربانی و لحظه هاتون سرشار از حـس شـاد زندگی #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

پاییز در راه اسـت، بیایید باهم

پاییز در راه اسـت، بیایید باهم قدرى مهربان تر باشیم…. و یک فنجان چای محّبت باهم بنوشیم و بدانیم که مهربانی هایمان هرچه پررنگ تر بهتروزیباتر وبادوام تر #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺