عصر پاییـز ؛

عصر پاییـز ؛ خاطرات نم ڪَرفتہ در حوالی دهڪده‌ے تنهایی در این شهر مغرور عریان از هرچہ زیبایی ڪودتایی در دل دیوانہ‌ام هویداست !! رقص ڪنان بہ دیار عشق ڪوچ خواهم ڪرد ..! #فیروزه_تقوے #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

برایت دلتنگی عصر پاییز

برایت دلتنگی عصر پاییز را می فرستم،مثل کلاغ های دم غروب هیچ جا نیستم فقط گاهی یکی از پرهایم می افتد… #کتایون‌_ریزخراتی #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

زندگی را آنطور که هست، باید دید؛

زندگی را آنطور که هست، باید دید؛ نه آنطور که ای کاش میبود … #مهتاب_مقدم #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

چه باک اگر پاییز ،

چه باک اگر پاییز ، تمامِ برگ‌هایش را ببارد ! وقتی در باغچه دلم ، گل همیشه بهاری دارم ؛ شبیهِ تو …! #محمد_شیرین_زاده #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

عصرهای پاییز

عصرهای پاییز در آغوشم بگیر تا خزان عاشقی را برایت تعریف کنم… #امیر_افشار #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

خستگی پرسه را نه کافه

خستگی پرسه را نه کافه که قهوه خانه ای کوچک جرعه جرعه در ما نوشید.‌‌‌‌‌..‌ یک میز وُ دو چای – دو شاعر ِ در راه و عاشقانه هایی از جنون ِ تنهایی…!!! #گویا_فیروزکوهی #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

برای دقیقه هایت

برای دقیقه هایت چای دم کن در فنجان ثانیه های تلخ شکر بریز شاید لحظه های دلخوشی آنقدر نباشد که فرصت حتی یک تبسم را به نگاهمان وصله بزنن #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

باید بشه از ساده ترین چیزها لذت برد

باید بشه از ساده ترین چیزها لذت برد که حتی یک فنجان قهوه یا چای تو را شادترین آدم زمین کند. #سپهر_آهنگی #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

تونیستی

تونیستی اما من برایت چای میریزم دیروز هم نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم دوست داری بخند دوست داری گریه کن و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش مبهوت من و دنیای کوچکم دیگر چه فرق می کند باشی یا نباشی من با تو زندگی می‌کنم! #رسول_یونان #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️[…]

یه حرفایی

یه حرفایی زدنش مثل چایی خوردنه..! زود زدنش باعث سوختن زبون میشه دیر زدنش باعث از دهن افتادن #عصرتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺