تا تو بهم برسی ندیدم اون روز مردم🙃🖤

تا تو بهم برسی ندیدم اون روز مردم🙃🖤 #علیرضا_طلیسچی ♥️

دقیقه هام💞

دقیقه هام💞 #علیرضا_طلیسچی ♥️

من سختگیرم🤭

من سختگیرم🤭 #علیرضا_طلیسچی ♥️

نه بی تو هرگز خط قرمز دلمی

نه بی تو هرگز خط قرمز دلمی نه من میمیرم بی تو آخ،کی که بفهمی😔 #دلی #علیرضا_طلیسچی ♥️

دیوونه ی دوست داشتنی 😉😎

دیوونه ی دوست داشتنی 😉😎 #علیرضا_طلیسچی ♥️

قلبی نبود و ما صاحابش نشدیم🙃🖤

قلبی نبود و ما صاحابش نشدیم🙃🖤 #علیرضا_طلیسچی ♥️

من دلی دوست دارم بخدا

من دلی دوست دارم بخدا خیلی دوست دارم بخدا… #دلی #علیرضا_طلیسچی ♥️

نفسم بسته به چشماتو دلم وصله بت❤

نفسم بسته به چشماتو دلم وصله بت❤ #علیرضا_طلیسچی #سختگیرم ♥️

مَــݩ سَـختـگیـرݥ♥️😌✨

مَــݩ سَـختـگیـرݥ♥️😌✨ #علیرضا_طلیسچی ♥️

قرارنبود که اینجوری تموم شه...ولی شد🙃

قرارنبود که اینجوری تموم شه…ولی شد🙃 #علیرضا_طلیسچی ♥️