اين همه گفتند "يک لحظه

این همه گفتند “یک لحظه غفلت،یک عمر پشیمانى… من جدى نگرفتم… حالا یک عمر است دارم تاوانِ یگ لحظه داشتَنَت راپس میدهم… #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

همين "تو"

همین “تو” که حتى فکرَش را هم نمیکنى میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ روز هاى یک نفر باشى… خودَت را دریغ مکن #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

بيا از نو صدا شو تو سكوتم

بیا از نو صدا شو تو سکوتم بگو من عاشقت بودم…نبودم؟ بیا و اضطراب شعر و بردار بیا حتى شده از روى اجبار #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

"تو"خواستنى ترين

“تو”خواستنى ترین دست نیافتنىِ این شهرِ شلوغى #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

تمامِ گنجشكانِ شهر،

تمامِ گنجشکانِ شهر، منتظرِ باز شدنِ چشمانت هستند! میشود پروازشان را به تاخیر نیندازى؟ #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

بيا چند روزى جاهايمان

بیا چند روزى جاهایمان را عوض کنیم! تو عاشقم شوو من بیخیال ترین آدمِ دنیا… #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

بلاک كردن كارِ ترسوهاست!

بلاک کردن کارِ ترسوهاست! در عکسهاى پروفایلتان، لبخند بزنید لطفاً… آخ اگر بدانید لبخندتان، چه جگرهایى را که آتش نمیزند! #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

فقط كافيست

فقط کافیست هر از گاهى در زندگى پشت کنى به تمامِ آنهایى که چشمِ دیدنِ خوشبختى ات را ندارند… بی تفاوتی آدم ها را عجیب می سوزاند! #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

قاتليم!

قاتلیم! عمد و غیرِ عمدش مهم نیست… وقتى داریم از دلتنگى میمیریم و مدام با خودمون تکرار میکنیم: “خودش اگه دلش تنگ بشه برمیگرده” #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

صبح اگر چشم باز كرديد و

صبح اگر چشم باز کردید و دیدید به جاى پیغام، برایتان “نقطه” آمده، بدانید تمامِ شب را براى زدنِ حرفهایش جان کَنده! در علمِ جدید”نقطه”هاپُرِ حرفَند! #علی_قاضی_نظام #صبحتون_عاشقانه ❤✨❤ 🍃🌺