اشتباه ما اينجاست كه فرق

اشتباه ما اینجاست که فرق ناز کردن و قهر کردن را نمیدانیم! تا تغییرِ لحنش را میبینیم، واگذارش میکنیم به خدا… #علی_قاضی_نظام 🍂

"بهانه" كه تو باشى،

“بهانه” که تو باشى، شنبه ام میشود شیرین ترین روزِ هفته.. #علی_قاضی_نظام #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

من و اين شعر ِ تكرارى

من و این شعر ِ تکرارى شروع شب به بیدارى…؛ تو و عطرى که جا مونده تمامِ شب خود آزارى #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

تا ميتوانيد غافلگيرش كنيد

تا میتوانید غافلگیرش کنید درست در لحظه اى که فکرش را هم نمیکند! مثلِ بارانِ وسطِ چله ى تابستان ذوق کردنش را با دقت ببینید لبخندش را…باور کنید تمامِ اینها یک دنیا ارزش دارد! #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

باور كن ميخواهم

باور کن میخواهم اما فراموش کردنت،کارِ من نیست هزاران بار خواستم تصمیم گرفتم خمارى ات را کشیدم نشد اما جانم… دوست داشتنِ تو ثابت کرد، که همیشه،خواستن،توانستن نیست! #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

دستهايتان را آماده كنيد...

دستهایتان را آماده کنید… پاییز نزدیک است! باید گره بخورد در دستهاى کسى که سالها انتظارش را کشیدیدجانِ عزیزتان، پاییز را دو نفره آغاز کنید! #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

همين "تو"كه حتى

همین “تو”که حتى فکرَش را هم نمیکنى میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ جمعه هاى یک نفر باشى… خودَت را دریغ مکن #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

پنجشنبه ها،

پنجشنبه ها، از صبحِ اولِ وقتَش، بخواهى نخواهى همه چیز عاشقانه شروع میشود… از آوازِ پرندگان بگیر تا صداىِ جاروى رفتگرِ دوست داشتنى روىِ برگها همه و همه بودنِ تو را صدا میزنند! هنوز دلَت به نیامدن است جانم…؟ #علی_قاضی_نظام #صبحتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

دلتنگى‌هاى آخر شب هر كس

دلتنگى‌هاى آخر شب هر کس هیچ شعبه‌ى دیگرى ندارد! یکى عکس می‌بیند یکى آهنگ گوش می‌دهد دیگرى پیغام‌ها را مرور می‌کند یکى…انتخاب با شماست! #علی_قاضی_نظام 🍃🌺

هر شب قبل از خواب،

هر شب قبل از خواب، بى آنکه با خبر باشى، جولان میدهى در خیالم گاه با لبخندى گوشه ى لب گاه با اشکى سرازیر از گونه به هر جان کندنى شده، خودَت را نه خیالت را حبس میکنم در خوابم! #علی_قاضی_نظام 🍃🌺