گَر عـشق مَقصـد است

گَر عـشق مَقصـد است خوشـا لـذّتِ مَسـیر… #فاضل_نظری 🍃🌺

به دریا می‌زنم شاید به سوی ساحلی دیگر 

به دریا می‌زنم شاید به سوی ساحلی دیگر  مگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر… #فاضل_نظری 🍃🌺

از سخن‌چینان شنیدم

از سخن‌چینان شنیدم «آشنایت نیستم…» خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم! #فاضل_نظری 🍃🌺

سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟ #فاضل_نظری ♥️

تاوان عشق را

تاوان عشق را دل ما هر چه بود داد #فاضل_نظری 🍃

من که در تنگ

من که در تنگ برای تو تماشا دارم با چه رویی بنویسم غم دریا دارم…؟!! #فاضل_نظری 🍃

چو قناری به قفس؟

چو قناری به قفس؟ یا چو پرستو به سفر؟ هیچ یک!! من چو کبوتر نه رهایم نه اسیر!! #فاضل_نظری 🍃

وقتی عشق با ما نیست؟

وقتی عشق با ما نیست؟ دعای زنده ماندن چیست…؟ #فاضل_نظری 🍃

از بس که خلق

از بس که خلق پشت نقاب ایستاده اند باور نمی کنند من بی نقاب را… #فاضل_نظری T.me/Axprofil 🍃

از بس که خلق

از بس که خلق پشت نقاب ایستاده اند باور نمی کنند من بی نقاب را… #فاضل_نظری 🍃