وقتی که میرفتی

وقتی که میرفتی احـیاناجانم به پیراهنت گیـر نکرده بود…؟ #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

یک روز

یک روز ‏من هم به جای دوست داشتن ‏دوست داشته می‌شوم! ‏کاش آن وقت هم ‏پای تـو در میان باشد… #مریم_قهرمانلو #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

خیلی از مشکلات حل می‌شد

خیلی از مشکلات حل می‌شد اگر می‌توانستیم یک عده را بگذاریم روی شانه‌‌هایمان با خودمان ببریم و زیر لب بگوییم: الان نمی‌فهمی! اما یک روز دوستم خواهی داشت مرا نگه دار #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

من نمی خواهم کسی بیاید

من نمی خواهم کسی بیاید که قلبم را سر جایش بیاورد و منطقم را بالا ببردیا بگوید چگونه بخند و بپوش و ببین … چگونه باش و نباش من فقط دلم می خواهد کسی بیایدکه با اودیوانه ی بهتری باشم همین #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

نه که دلتنگت شده باشم ها

نه که دلتنگت شده باشم ها نه!فقط می‌خواهم بگویم به پاهایت آمدن می آید. #مریم_قهرمانلو 🍃🌺

دلبستگی طعمِ گسی دارد

دلبستگی طعمِ گسی دارد با بغض‌های قصه درگیری دستت که از دستش جدا باشد دستِ خودت را هم نمی‌گیری… #مریم_قهرمانلو ♥️

هی شعر میبافم برایت تا

هی شعر میبافم برایت تا از شاعران ویژه ات باشم با شال قرمز سر بچرخانم عکاس باشی سوژه ات باشم… #مریم_قهرمانلو ♥️

شب اگر به آغوش باشد

شب اگر به آغوش باشد به شعر به لبخند به خیر هم می‌شود غیر از این باشد همه ی شب بخیر ها مَشقی‌اند … #مریم_قهرمانلو

شب اگر به آغوش باشد

شب اگر به آغوش باشد به شعر به لبخند به خیر هم می‌شود غیر از این باشد همه ی شب بخیر ها مَشقی‌اند … #مریم_قهرمانلو 🍂

من نمی‌خواهم کسی بیاید

من نمی‌خواهم کسی بیاید که عقلم را سر جایش بیاورد و منطقم را بالا ببرد یا بگوید چگونه بخند و بپوش و ببین. چگونه باش و نباش. من فقط دلم می‌خواهد، کسی بیاید که با او دیوانه ی بهتری باشم همین… #مریم_قهرمانلو 🍃🌺