دل من گِردِ جهان گشت

دل من گِردِ جهان گشت و نیابید مثالش… #مولانا #عاشقانه 🍂

بجو آن صبح صادق را

بجو آن صبح صادق را که جان بخشد خلایق را هزاران مست عاشق را صبوحی و امان باشد #مولانا 🍃

دل مرنجان

دل مرنجان که زِ هر دل به خدا راهی هست! هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست #مولانا 🍂

آبِ حیاتِ عشق را،

آبِ حیاتِ عشق را، در رگِ ما روانه کن… #مولانا #عاشقانه 🍂

زان شبی که وعده کردی روزِ بعد

زان شبی که وعده کردی روزِ بعد روز و شب را می شمارم، روز و شب #مولانا 🍃🌺

خویِ من كِی خوش شود

خویِ من کِی خوش شود بی رویِ خوبت ای نگار… #مولانا 🍃🌺

و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها

و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند #مولانا T.me/AxProfil ♥️

گفتی: مرو

گفتی: مرو گفتم: چرا؟ گفتی: که میخواهم تورا .. !😍😍 #مولانا ♥️

🌸صبح است و صبا

🌸صبح است و صبا 🌿مشک فشان می‌گذرد 🌸دریـاب که از 🌿کــــوی فـلان می‌گذرد 🌸برخیــز چه خسبی 🌿کـه جهان می‌گذرد 🌸بـویی بستـان 🌿که کــاروان می‌گذرد #مولانا 🌸سلام. صبحتون زیبـا

دل مرنجان

دل مرنجان که زِ هر دل به خدا راهی هست هر که را هیچ به کف نیست به دل آهی هست … #مولانا 🍂