آخرهفته که شد ؛

آخرهفته که شد ؛ جاده ی بی خیالی را بگیر و دور شوآنقدر دور ؛ که دستِ هیچ دغدغه ای به دلخوشی هایت نرسد ! #نرگس_صرافیان_طوفان #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

جمعه باید تمامِ دغدغه ها را تا کرد

جمعه باید تمامِ دغدغه ها را تا کرد و روی طاقچه ی بیخیالی گذاشت باید غصه ها را مچاله کرد و از پنجره پرت کرد بیرون جمعه یک گوشه ی دنج میخواهد با یک لیوان چای داغ ، همین … #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

روزی برای خودت قهوه خواهی ریخت

روزی برای خودت قهوه خواهی ریخت روبه روی پنجره ایستاده و همینطور که گرمای فنجان قهوه را تاعمق سلولهای تنت حس می کنی خبرهای روز را مرور خواهی کرد و ناگهان دلت خواهد لرزید چرا که فراموش کرده ای به گل های پژمرده ی اتاقت آب بدهی . #نرگس_صرافیان_طوفان #عصرتون_عاشقانه[…]

احساس میکنم که بهترین آدم های زمین را کنار خودم دا

احساس میکنم که بهترین آدم های زمین را کنار خودم دارم اینقدر که خوب اند و ناب؛کسانی که در لحظات من حضور دارند و جای خالی تمام جهان را با همان حضور کوتاهشان برایم پر میکنند…. #نرگس_صرافیان_طوفان ♥️

تکه ای از روحم خیلی درد می کند!

تکه ای از روحم خیلی درد می کند! آنجایش که پر بود از شیطنت های دخترانه.. دلم برای خودم تنگ شده! من خیلی وقت است بچگی نکرده ام! #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

گاه باید اندکی کمی لم داد و آرامش گرفت ؛

گاه باید اندکی کمی لم داد و آرامش گرفت ؛ بی خیالِ هر چه ما را مبتلا تر می کند … #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

جمعه یعنی پرواز

جمعه یعنی پرواز یعنی از پیله ، رها کوله ی دلخوشی ام را بدهید ، قصد رفتن دارم آدم از ماندنِ بی وقفه ، دلش می گیرد گاه باید بروی نفسی تازه کنی ، برگردی … #نرگس_صرافیان_طوفان #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

سفر باید ...

سفر باید … کمی آزاد و بی پروا کمی ساکت ، کمی تنها … میان کوه ، جنگل ، دشت یا صحرا از اینجا دورتر،آسوده تر آرام تر شاید ، سفر باید … #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

دختر ؛

دختر ؛ معجزه ایست که بعد از آفرینش آن تمام فرشتگان ، بی اختیار ، کف زدند ! دخترها فرشته نیستند ! فرشته ها می خواهند دختر باشند … دختر داشتن سعادت می خواهد ! #نرگس_صرافیان_طوفان #روز_دختر_مبارک 💗 🍃🌺

چه خوب است عزیزِ دلِ کسی باشی ؛

چه خوب است عزیزِ دلِ کسی باشی ؛ بی آن که بخواهی و برایش تلاشی کنی من این ساده ترین حالتِ خوشبختی را برای تو آرزو می کنم … #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺