بی تفاوت گشته ام دیگر ، وَ حالم بهتر است

بی تفاوت گشته ام دیگر ، وَ حالم بهتر است چندروزی هست، اوضاعم سر و سامان تر است راه ، بسیار است در رفع و رجوعِ غم ولی ؛ بی خیالی از تمامِ راه ها ، آسان تر است #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

بی تفاوت گشته ام دیگر ، وَ حالم بهتر است

بی تفاوت گشته ام دیگر ، وَ حالم بهتر است چندروزی هست، اوضاعم سر و سامان تر است راه ، بسیار است در رفع و رجوعِ غم ولی ؛ بی خیالی از تمامِ راه ها ، آسان تر است #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

چقدر هوسِ پاییز کرده ام !

چقدر هوسِ پاییز کرده ام ! چقدر دلم ؛ خیابان های نارنجی می خواهد … پس کِی این شهریورِ کِش دار ، تمام می شود ؟ من دلم یک فصلِ دلبرانه ی عاشقانه می خواهد . خود آزارم شاید ، اما دردِ عشق ، در خیابان های پاییز ؛ کشیدن[…]

همین حوالی اند؛

همین حوالی اند؛ شِمرهایی که ستم می‌کنند، حسین هایی که قربانی می‌شوند، و مختارهایی که دیر میرسند… #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

آخرهفته که شد ؛

آخرهفته که شد ؛ جاده ی بی خیالی را بگیر و دور شوآنقدر دور ؛ که دستِ هیچ دغدغه ای به دلخوشی هایت نرسد ! #نرگس_صرافیان_طوفان #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

جمعه باید تمامِ دغدغه ها را تا کرد

جمعه باید تمامِ دغدغه ها را تا کرد و روی طاقچه ی بیخیالی گذاشت باید غصه ها را مچاله کرد و از پنجره پرت کرد بیرون جمعه یک گوشه ی دنج میخواهد با یک لیوان چای داغ ، همین … #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

روزی برای خودت قهوه خواهی ریخت

روزی برای خودت قهوه خواهی ریخت روبه روی پنجره ایستاده و همینطور که گرمای فنجان قهوه را تاعمق سلولهای تنت حس می کنی خبرهای روز را مرور خواهی کرد و ناگهان دلت خواهد لرزید چرا که فراموش کرده ای به گل های پژمرده ی اتاقت آب بدهی . #نرگس_صرافیان_طوفان #عصرتون_عاشقانه[…]

احساس میکنم که بهترین آدم های زمین را کنار خودم دا

احساس میکنم که بهترین آدم های زمین را کنار خودم دارم اینقدر که خوب اند و ناب؛کسانی که در لحظات من حضور دارند و جای خالی تمام جهان را با همان حضور کوتاهشان برایم پر میکنند…. #نرگس_صرافیان_طوفان ♥️

تکه ای از روحم خیلی درد می کند!

تکه ای از روحم خیلی درد می کند! آنجایش که پر بود از شیطنت های دخترانه.. دلم برای خودم تنگ شده! من خیلی وقت است بچگی نکرده ام! #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺

گاه باید اندکی کمی لم داد و آرامش گرفت ؛

گاه باید اندکی کمی لم داد و آرامش گرفت ؛ بی خیالِ هر چه ما را مبتلا تر می کند … #نرگس_صرافیان_طوفان 🍃🌺