يأتون بعد غياب

یأتون بعد غیاب یُبَعثرون مشاعرنا ثم یرحَلونّ! بعد از غیبتی می‌‌آیند، احساساتمان را در هم می‌‌ریزند و سپس می‌‌روند! #نزار_قبانی 🍃🌺

من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام

من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام اما تو را دیده‌اند که در چشمانم شنا میکنی… من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام اما تو را در کلماتم دیده‌اند؛ عطرِ عشق،نمی‌تواند پنهان بماند‌‌‌… #نزار_قبانی 🍃🌺

قول‌ داده‌ام‌،

قول‌ داده‌ام‌، هنگام‌ِ شنیدن‌ِ نامت‌ بی‌خیال‌ باشم‌ ! از این‌ قول‌ درگذر ! چرا که‌ با شنیدن‌ِ نامت‌ صبرِ ایوب‌ را کم‌ دارم‌، برای‌ فریاد نزدن‌ ! #نزار_قبانی 🍃🌺

تو را دوست می‌دارم...

تو را دوست می‌دارم… نمی‌خواهم تو را با هیچ خاطره‌ای از گذشته، و با خاطره‌ی قطارهای درگذر قیاس کنم تو آخرین قطاری که ره می‌سپارد شب و روز در رگ‌های دستانم؛ تو آخرین قطاری… من آخرین ایستگاه … #نزار_قبانی 🍃🌺

پیش از آنکه معشوقه‌ام شوی

پیش از آنکه معشوقه‌ام شوی هندیان و پارسیان و چینیان و مصریان هر کدام تقویم‌هایی داشتند برای حسابِ روزها و شبان و آنگاه که معشوقه‌ام شدی مردمان، زمان را چنین می‌خوانند: هزاره‌ی پیش از چشم‌های تو یا هزاره‌ی بعد از آن… #نزار_قبانی 🍃🌺

یک زن، مردی زیبا،

یک زن، مردی زیبا، خوش‌تیپ یا شاعر، نمی‌خواهد یک زن مردی را می‌خواهد که هنگامی که غمگین می‌شود، چشمانش را بفهمد و با انگشتانش به قلبش اشاره کند و بگوید اینجا وطن توست… #نزار_قبانی 🍃🌺

زن اگر دوستت داشته باشد

زن اگر دوستت داشته باشد می تواند برای پاسخ به دعوت تو برای نوشیدن قهوه از پاریس به دمشق بیاید و اگر قلبش را به روی تو ببندد خسته تر از آن است که یک حبه قند با تو بخورد! #نزار_قبانی #عصرتون_عاشقانه❤️✨❤️ 🍃🌺

برایش دیوانه شو !

برایش دیوانه شو ! چرا که عشقی عاقلانه ، هیچ زنی را افسون نمی کند … #نزار_قبانی 🍃🌺

عشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشد ،

عشق یعنی مرا جغرافیا در کار نباشد ، یعنی تو را تاریخ در کار نباشد یعنی تو با صدای من سخن گویی با چشمان من ببینی و جهان را با انگشتان من کشف کنی ! #نزار_قبانی 🍃🌺

چرا تو؟

چرا تو؟ چرا تنها تو؟ چرا تنها تو از میان‌ زنان‌ هندسه ‌ی‌ حیات‌ مرا در هم‌ می ‌ریزی؟‌ #نزار_قبانی ♥️