گر بگویم که تو در خون منی

گر بگویم که تو در خون منی بُهتان نیست…! #هوشنگ_ابتهاج ♥️

ز عشقت

ز عشقت بند بند این دل دیوانه می لرزد ‏خرابم میکنی اما ‏خرابی با تو می ارزد… #هوشنگ_ابتهاج 🍂

نشسته‌ام به در نگاه میکنم...

نشسته‌ام به در نگاه میکنم… دریچه آه میکشد… تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود… جوانیم در این امید پیر شد… نیامدی و دیر شد… #هوشنگ_ابتهاج 🍃🌺

قصه ها هست ولی ...

قصه ها هست ولی … طاقت ابرازم نیست .. #هوشنگ_ابتهاج 🍃🌺

باری

باری امیدِ خویش به دلداری ام فرست دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم… #هوشنگ_ابتهاج 🍃🌺

دانی كه ارزوی توست

دانی که ارزوی توست تنها در دلم 🙂 #هوشنگ_ابتهاج 🍃🌺

دلِ تنگم هواي گریه دارد ...

دلِ تنگم هوای گریه دارد … #هوشنگ_ابتهاج ✨❣🍃

دلِ تنگم هواي گریه دارد ...

دلِ تنگم هوای گریه دارد … #هوشنگ_ابتهاج ✨❣🍃 ♥️

دلی که در دو جهان

دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست گرش تو یار نباشی جهان به کارش نیست… #هوشنگ_ابتهاج 🍃🌺

صبح می خندد

صبح می خندد و باغ از نفسِ گرم بهار می گشاید مژه و می شکند مستی خواب #هوشنگ_ابتهاج #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺