دلِ تنگم هواي گریه دارد ...

دلِ تنگم هوای گریه دارد … #هوشنگ_ابتهاج ✨❣🍃

دلِ تنگم هواي گریه دارد ...

دلِ تنگم هوای گریه دارد … #هوشنگ_ابتهاج ✨❣🍃 ♥️

دلی که در دو جهان

دلی که در دو جهان جز تو هیچ یارش نیست گرش تو یار نباشی جهان به کارش نیست… #هوشنگ_ابتهاج 🍃🌺

صبح می خندد

صبح می خندد و باغ از نفسِ گرم بهار می گشاید مژه و می شکند مستی خواب #هوشنگ_ابتهاج #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

وقتی چشمت را باز میکنی

وقتی چشمت را باز میکنی میبینی بزرگترین ضربه ها را همان هایی زده اند که زمانی با چشم بسته و از تهِ دل دوستشان داشته ای ! #هوشنگ_ابتهاج 🍃🌺

باز آی دلبرا، که دلم بی‌قرار توست.

باز آی دلبرا، که دلم بی‌قرار توست. #هوشنگ_ابتهاج T.me/AxProfil ♥️

باز آی دلبرا، که دلم بی‌قرار توست.

باز آی دلبرا، که دلم بی‌قرار توست. #هوشنگ_ابتهاج ♥️

صبح می خندد و باغ از نفسِ گرم بهار

صبح می خندد و باغ از نفسِ گرم بهار می گشاید مژه و می شکند مستی خواب #هوشنگ_ابتهاج #صبحتون_عاشقانه ❤️✨❤️ 🍃🌺

‌

‌ در دلِ بینوایِ من عشقِ تو چنگ می‌زند شوق به اوج می‌رسد، صبر فرود می‌کند.. #هوشنگ_ابتهاج 🍂

روزگار عجیبی شده است

روزگار عجیبی شده است حتی وقتی میخندیم منظورمان چیز دیگریست وقتی همه چیز خوب است میترسیم ما به لنگیدن یک جای کار عادت کرده ایم! #هوشنگ_ابتهاج